Téměř každý slyšel koncept účetnictví, ale jen málokdo to dokáže správně vysvětlit. Živnostníci a podnikatelé se často domnívají, že se jedná pouze o záznamy o příjmech a výdajích organizace s cílem vypočítat zisky a platit daně. Podstata účetnictví se týká doslova každého člověka, protože v životě žít bez finančních prostředků nelze. Mnozí si vedou také záznamy v domácím účetnictví, ovšem to se od toho podnikatelského výrazně liší. Odborně poradit může účetnictví Brno.

Účetnictví a co to znamená

Účetnictví v podstatě existuje již několik století. Účetní záznamy jsou dochovány dodnes a postupem času se ekonomika rozšířila o další informace a záznamy. Dnes lze říci, že jde o zaznamenání pohybu kapitálu organizace, aktiv a pasiv, výnosů a nákladů, peněžních toků a dalších významných aktiv, jakož i závazků společnosti. Každý podnikatelský subjekt, který podniká jako právnická osoba, provádí každý den velké množství obchodních transakcí. Každá společnost je tedy povinna vést účetní záznamy. Poradit s touto tématikou mohou i profesionálové, jako je účetnictví Brno, kteří mají přehled a ví, jak svou práci dělat dobře.

Co se zaznamenává

Každá transakce musí být zaznamenána. Nákup tužky, vydání mzdy, koupě nového traktoru, prodej materiálu, skladové zásoby, výpočet odpisů nebo získání půjčky jsou všechny typy obchodních transakcí, které musí být řádně zaznamenány. Dokumenty k těmto transakcím jsou různé, mohou to být smlouvy, faktury, účetní karty, výdajové příkazy atd. Konečným cílem účetnictví je vytváření spolehlivých informací o činnostech organizace, jejím stavu majetku, nákladech a příjmech, pohledávkách vůči protistranám atd.

Účetnictví zahrnuje:

  • speciální metody zpracování dat, kam patří především rozvaha, účetní osnova, atd.
  • úplná a nepřetržitá dokumentace všech operací
  • systematické zaznamenávání všech dokončených obchodních transakcí do účetních knih
  • provádění pravidelných kontrolních opatření za účelem ověření spolehlivosti účetních údajů (sestavení rozvahy, provádění zásob, vypracování výkazů o shodě s protistranami atd.)

Při sestavování účeních záznamů je třeba mít na paměti, že aktivní účty mohou mít pouze debetní zůstatek, zatímco pasivní účty mají pouze kreditní zůstatek. V důsledku toho musí hlavní účetní nebo jiná oprávněná osoba společnosti kdykoli spolehlivě posoudit finanční situaci, solventnost a vyhlídky na rozvoj své společnosti. Účtování se provádí také za účelem získání, akumulace a uložení informací nezbytných pro vytvoření základu daně. Účelem jeho implementace státem je zajistit stálou kontrolu nad správností, úplností a včasností plnění daňových povinností společnosti.

Daňové účetnictví

Daňové účetnictví, které nabízí i účetnictví Brno, je systém pro evidenci a sumarizaci informací o homogenních transakcích prováděných daňovým poplatníkem, které vedou ke vzniku příjmů nebo výdajů, které se při výpočtu základu daně v běžném nebo budoucím období berou v úvahu způsobem stanoveným ustanoveními daňového řádu.

Daně jsou tak trochu strašákem pro všechny podnikatelské subjekty, ale s profesionály to spolehlivě každý zvládne a nemusí mít obavu z finančního úřadu. Odborníci mohou poradit a nabízejí své spolehlivé služby v této oblasti. Účetnictví Brno nabízí právě takové služby.

 

 

 

 

 

 

 

Účetnictví Brno nabízí spolehlivé a profesionální služby na úrovni

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *